Nawigacja

Stołówka Szkolna

Kierownik Świetlicy...

Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi 88,00 zł.

Przypominamy, że termin wpłat za obiady za m-c październik mija 25.09.2017r. Osoby, które nie dokonają wpłaty w tym terminie nie będą mogły jeść przez cały m-c październik.

 

Przypominamy o konieczności zgłaszania odpisów w razie nieobecności dziecka na obiedzie. Odpisy mogą być zgłaszane osobiście u kierownika lub wychowawcy świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (Tel. (32) 386 75 94). Nieobecność zgłaszana do godziny 830 będzie uwzględniona w danym dniu, późniejsze zgłoszenie uwzględnione zostanie od dnia następnego. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka pociąga za sobą obowiązek opłaty za przygotowany a niepobrany obiad. Kwota za niewykorzystane posiłki zostanie odliczona w następnym miesiącu. W razie planowanych wyjazdów, wyjść i wycieczek szkolnych i klasowych nieobecność na obiedzie należy zgłaszać minimum dzień wcześniej  w przeciwnym wypadku odpis nie zostanie uwzględniony.

Kierownik świetlicy Jolanta Góra.

 

 

Regulamin dla osób korzystających  ze stołówki szkolnej:
 
1. Opłaty za obiady na dany miesiąc należy uiszczać w terminie wyznaczonym przez kierownika .
 
2. W razie nieobecności dziecka w szkole, odpisy należy zgłosić  u kierownika bądź wychowawcy świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Odpisy na dany dzień należy zgłaszać najpóźniej
do godziny 8:30.
3. Osoby, które chcą korzystać z obiadów lub osoby, które rezygnują z obiadów w danym miesiącu powinny  zgłosić ten fakt u kierownika świetlicy w ostatnim tygodniu poprzedzającym ten okres.
4. Obiady wydawane są na przerwach w god
zinach
    
12:25 – 12:45  oraz 13:25 -13:45

 Natomiast dla uczniów, którzy kończą lekcje o 12:25 bądź 13:25 obiady będą wydawane o godz. :
    12:45 – 13:00 oraz 13:45 – 14:00
5.    W czasie trwania obiadu uczniowie zobowiązani są do:
·       kulturalnego zachowania,
·       poszanowania sprzętu i wyposażenia jadalni,
·       dbania o porządek,
·       zachowania bezpieczeństwa.
6. W jadalni obowiązuje również Regulamin Szkoły.

Kontakt

  • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
    ul. Karpacka nr 27
    41-907 Bytom
  • tel. 323867594
    fax. 323867594

Mapa