Nawigacja

KONKURS PRZEDMIOTOWY SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS PRZEDMIOTOWY GIMNAZJUM ANATOMIA CZŁOWIEKA Morze Bałtyckie PRZEDMIOTOWE OCENIANIE SUKCESY UCZNIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA KLASY III PROJEKTY

Biologia

KONKURS PRZEDMIOTOWY SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA W ZAKRESIE TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Organizm człowieka:

a) tkanki - lokalizacja w organizmie, charakterystyczne cechy budowy, przystosowanie budowy do pełnionej funkcji, rozpoznawanie na podstawie rysunku, schematu, zdjęcia lub opisu.

tkanki_zwierzece18.pdf

b) hierarchiczna budowa organizmu

c) budowa i funkcjonowanie układów narządów

skora_18.pdf

uklad_ruchu_podr_18.pdf

uklad_krazenia_18.pdf

uklad_oddechowy_18.pdf

uklad_wydalniczy_18.pdf

uklad_hormonalny_18.pdf

 

 

 

LITERATURA

 1. Aktualnie obowiązujące podręczniki szkolne do biologii dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

 2. Atlas anatomiczny. Tajemnice ciała. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2015

 3. Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.

Kontakt

 • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
  ul. Karpacka nr 27
  41-907 Bytom
 • tel. 323867594
  fax. 323867594

Mapa