Nawigacja

Program Stypendialny

Fundacja Świętego Mikołaja

 

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Chcieliśmy poinformować, że podatnicy przekazali na rzecz  stypendiów w naszej szkole w ramach 1% - 136,7. zł.
Zachęcamy do wpłat w najbliższym okresie podatkowym większej liczby podatników.

www.mikolaj.org.pl
www.solidarni.org.pl

CZY DZISIAJ POTRZEBUJEMY SOLIDARNOŚCI?

Co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem solidarności? Czy jej potrzebujemy? Czy wartości z nią związane możemy odnaleźć we współczesnym świecie? 
Program stypendialny Solidarni  stworzyliśmy po to, by budować solidarną więź między uczniami, szkołami i absolwentami . Naszym celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci fundując stypendium w swojej dawnej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę – na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

KTO I W JAKI SPOSÓB OTRZYMA STYPENDIA

Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu   przez komisje stypendialne, utworzone w szkołach. Tym samym chcemy dać możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną tzn. nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci na bezpośrednią pomoc. W każdej szkole jest powoływany koordynator, do którego zadań należy m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, a także kontakt z fundacją.
Uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-6), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania.Kryteria przyznania stypendium  to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna.
Pieniądze ofiarowane przez darczyńców są wypłacane w formie stypendiów bezpośrednio na indywidualną kartę przedpłaconą (pre-paidową) Banku Zachodniego WBK , bez obciążania szkoły kosztami związanymi z obsługą bankową. Każda ze szkół otrzymuje osobny numer konta , przypisany tylko do niej. Konta są zarządzane i obsługiwane przez fundację.

POTRAL WWW.SOLIDARNI.ORG

Portal programu Solidarni służy absolwentom-darczyńcom, szkołom i uczniom. Każda z placówek, która przystępuje do programu, może aktywować swój profil  i publikować w nim informacje o swojej działalności, stypendystach, ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Portal jest świetną formą promocji szkoły oraz zachęcenia swoich absolwentów do wsparcia uczniów. To także dobry sposób do skupienia absolwentów wokół szkoły, podtrzymania z nimi kontaktu  , tak by ich pamięć oraz zaangażowanie przerodziło się w stałe, trwałe relacje. 
Bądź solidarny!!!

JAK POMÓC ?

W programie „Solidarni” biorą udział 172 szkoły. W każdej z nich są bardzo zdolne dzieci, których sytuacja finansowa jest trudna. Są utalentowane, zaangażowane społecznie. Chcą się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Bez pieniędzy często jest to niemożliwe.

Możesz im pomóc rozwinąć skrzydła! Wpłać na stypendia i daj im niezwykle ważną szansę – na dalszą edukację i lepszą przyszłość.

Wesprzyj dzieci z konkretnej szkoły biorącej udział w programie - 
znajdź ją w katalogu,

lub 
wpłać na konto ogólne programu.

Z pieniędzy z konta ogólnego ufundujemy stypendia w szkołach, które nie zdołały zebrać wystarczających środków. 

Dziękujemy w imieniu dzieci!

Kontakt

  • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
    ul. Karpacka nr 27
    41-907 Bytom
  • tel. 323867594
    fax. 323867594

Mapa